Inżynieria Zbigniew Witkowski

ul. Rybitwy 4,

30-722 Kraków

NIP: 676-150-53-08

tel. kom.: +48 697 250 165
tel. / fax:  +48 12 650 80 20

email: biuro@ingma.pl

biuro@inżynieria.krakow.pl

www.inzynieria.krakow.pl
 

ADRES

KONTAKT

Fotowoltaika INGMA

jest działem firmy Inżynieria Zbigniew Witkowski

zajmującym się finansowaniem, projektowaniem

i wykonawstwem instalacji fotowoltaicznych.

Właścicielem marki Fotowoltaika INGMA jest 

Zbigniew Witkowski działający pod firmą 

Inżynieria Zbigniew Witkowski z siedzibą przy

ul. Rybitwy 4, 30-722 Kraków, NIP: 676-150-53-08.

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną to inwestycja przyszłości. To sposób na dochód pasywny przez wiele lat, który nie jest uzależniony od niepewnej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej.

Dynamiczny rozwój technologii oraz wzrastający popyt na samochody elektryczne powoduje ciągle rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Dodatkowym czynnikiem rosnących cen energii są kary emisyjne nakładane na nas przez Unię Europejską.  

Poprzez inwestycje w elektrownie słoneczne zmniejszamy emisję dwutlenku węgla oraz negatywne oddziaływanie gospodarki na środowisko naturalne. Przyznane Polsce pieniądze z  Funduszy europejskich na lata 2021-2027 to łącznie ponad bilion złotych w formie dotacji i nisko oprocentowanych pożyczek. Plan funduszy zakłada, że aż 37% budżetu stanowić będą inwestycje w odnawialne źródła energii. 

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną to inwestycja przyszłości. To sposób na dochód pasywny przez wiele lat, który nie jest uzależniony od niepewnej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej.

Projekty z zakresu odnawialnych źródeł mogą generować nawet kilkunastoprocentową stopę

zwrotu z inwestycji. Stopa zwrotu z lokat bankowych

i obligacji zazwyczaj nie przekracza kilku procent rocznie. Obecnie lokowanie kapitału na

lokacie generuje straty, ponieważ oprocentowanie jest znacznie niższe niż inflacja. 

5.  Wzrost zapotrzebowania na energię

 Stabilność inwestycji

Stopa zwrotu może być wyższa, niż w tradycyjnych instrumentach

Elastyczne angażowanie kapitału 

 Zaangażowanie w ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo energetyczne 

Koncesja

Warunki przyłączenia

Wybór lokalizacji

Projekt koncepcyjny

Uzyskanie promesy 

Koncesja jest niezbędna do tego by legalnie produkować i sprzedawać energię elektryczną z odnawialnego źródła energii. 

 

Proces uzyskiwania koncesji nie jest obowiązkowy w przypadku budowy małych instalacji. Wielkość instalacji zależy od jej mocy zainstalowanej, w przypadku małej instalacji jest to moc powyżej 50kW do 500kW. 

Po uzyskaniu wszelkich pozwoleń wymaganych na tym etapie inwestycji  możemy rozpocząć budowę elektrowni słonecznej. 

 

Proces budowy składa się najczęściej z:

 

>    kafarowania (wbijania) konstrukcji pod stoły fotowoltaiczne, 

>    montażu modułów fotowoltaicznych,

>    montażu inwerterów, 

>    budowy stacji transformatorowej,

>    wykonaniu połączeń elektrycznych oraz WLZ,

>    wykonania ogrodzenia, chroniącego instalację,

>    zamontowania monitoringu, 

>    budowa drogi dojazdowej,

>    pozytywnego przejścia wszelkich odbiorów,

>    wykonania dokumentacji. 

 

 

Jednym z ostatnich etapów formalnych, które należy przejść by rozpocząć budowę farmy fotowoltaicznej jest uzyskanie promesy wydania koncesji. Promesa jest to dokument, który możemy porównać do pewnego rodzaju "przyrzeczenia", będącego gwarancją udzielenia nam koncesji przez zakład energetyczny.

 

Wniosek o przyznanie promesy należy złożyć do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, dodatkowo do wniosku należy załączyć wiele załączników, w tym opis parametrów technicznych czy decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wszystkie załączniki można znaleźć na stronie Urzędu Regulacji Energetyki. 

Jeśli chcemy zbudować farmę fotowoltaiczną i czerpać zyski ze sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej, nasza instalacja powinna mieć taką moc by można było ją podłączyć do sieci energetycznej. By dowiedzieć się czy możliwe jest podłączenie do sieci, należy złożyć wniosek w miejscowym zakładzie energetycznym o wydanie warunków przyłączenia. 

 

Dokumenty potrzebne by wystąpić o określenie warunków przyłączeniowych:

 

>     tytuł prawny do gruntu,

> warunki zabudowy albo Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

>     mapa poglądowa

 

Czas oczekiwania na uzyskanie warunków przyłączeniowych maksymalnie 150 dni. 

 

 

 

 

 

Farma fotowoltaiczna z założenia ma przynosić potencjalnemu inwestorowi długoterminowy zysk, dlatego tak ważne jest dobranie odpowiedniej lokalizacji. Głównymi czynnikami wpływającymi na efektywność instalacji fotowoltaicznej są :

 

>   zacienienie,

>   położenie geograficzne,

>   kąt nachylenia. 

 

Przy wyborze lokalizacji ważnymi czynnikami są również określenie kategorii gruntu oraz wielkości działki (dla jednego MW konieczne jest około 2 hektarów wolnej przestrzeni). Farmy fotowoltaiczne zazwyczaj buduje się na gruntach min. kategorii IV. Oczywiście na gruntach rolniczych da się wybudować farmę jednak czas potrzebny na przekształcenie gruntu rolnego znacząco wydłuża okres inwestycji oraz podnosi jej koszt. Na wybranej działce powinien zostać przeprowadzony audyt energetyczny.  

By przyłączyć i uruchomić farmę fotowoltaiczną należy przygotować odpowiednią dokumentację, kluczowym jest sumienne zebranie wszystkich potrzebnych danych na podstawie których zostaną wydane warunki przyłączeniowe odpowiadające parametrom naszej elektrowni. Należy dodać, że po wydaniu warunków przyłączeniowych miejscowego OSD ich późniejsza modyfikacja nie będzie możliwa. Na tym etapie należy dokładnie zoptymalizować działanie elektrowni słonecznej tak by działanie systemu było efektywne i ekonomicznie korzystne. 

 

Projekt koncepcyjny zawiera:

 

>    wizualizację położenia farmy fotowoltaicznej na danej przestrzeni,

>    specyfikacje techniczną urządzeń, w tym modułów oraz inwerterów, 

>    opis inwestycji,

>    kosztorys inwestycyjny. 

 

 

Farmy fotowoltaiczne - to stosunkowo nowy rodzaj inwestycji energetycznej w Polsce. Buduje się je zazwyczaj na ziemi. Energia wyprodukowana na farmie fotowoltaicznej w całości przekazywana jest do sieci energetycznej, skąd dopiero kierowana jest do jej odbiorców. 

 

By farmy fotowoltaiczne były kompatybilne z siecią energetyczną, spełniały wszystkie obowiązujące wymogi bezpieczeństwa należy przejść wiele etapów, poprzez czas potrzebny na uzyskanie odpowiednich pozwoleń, proces budowy farmy może potrwać nawet 2 lata. Mimo to warto poświęcić czas i zasoby na budowę farmy fotowoltaicznej. 

Etapy tworzenia farmy fotowoltaicznej 

Rozpoczęcie budowy 

Dlaczego warto zainwestować w farmę  fotowoltaiczną ?

Fotowoltaika w celach inwestycyjnych 

biuro@ingma.pl

+48 697 250 165

Fotowoltaika Facebook
Fotowoltaika Instagram